De Praktijk Consulting
De Praktijk Consulting

Oplossingen om grip te houden op uw vastgoedproject

Grip houden op (vastgoed)projecten is een kunst op zich. De randvoorwaarden voor het creëren van grip ontstaat al in de initiatiefase van een project. Belangrijk daarbij is het bepalen en vastleggen van de doelstellingen van en randvoorwaarden voor het project en het definiëren en tot stand brengen van de juiste sturingsinformatie. De Praktijk Consulting heeft de kennis en ervaring om u te helpen bij het verkrijgen van grip op uw projecten, of dit nu in de initiatiefase is of tijdens de aanbesteding.

Voorbeelden van onze rol en betrokkenheid bij afgeronde projecten:

 • Opstellen en beoordelen van een financieel kader op zowel organisatie- als projectniveau
 • Opstellen van een besluitvormingsdossier voor de verschillende ‘go-no go’-momenten
 • Advisering over bouworganisatievorm en samenwerkingsconstructie
 • Advisering marktstrategie en uitvoeren marktconsultaties
 • Advisering over de aanbestedingsstrategie en contractvorm
 • Advisering over projectstructuur en projectorganisatie
 • Advisering over het control framework en risicomanagement
 • Opstellen van een Nota van Uitgangspunten in samenwerking met opdrachtgever en stakeholders
 • Evaluaties van ruimtelijke projecten om vragen te beantwoorden als: zijn wij in control, zijn de risico’s voldoende in kaart gebracht en zijn de juiste beheersmaatregelen geformuleerd en in opzet en werking aanwezig?

Randvoorwaarden voor succesvolle ontwikkelingsprojecten

Ontwikkelingsprojecten komen vaak tot stand in een omgeving met verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen. Succesvolle ontwikkelingsprojecten kenmerken zich niet alleen door een goed en haalbaar plan, maar ook door durf en het zoeken naar gelijkluidende doelstellingen en belangen. De Praktijk Consulting heeft de kennis en vaardigheden in huis om dit voor u te bewerkstelligen.

Voorbeelden van onze rol en betrokkenheid bij afgeronde projecten:

 • Opstellen en beoordelen van business cases voor ontwikkelingsprojecten (zowel verantwoordelijk voor eindproduct als voor het proces daarnaartoe)
 • Ontwikkelen en implementeren van een rapportagestructuur voor monitoring en verantwoording
 • Begeleiding van de financiële sturing van individuele projecten alsmede over verschillende projecten heen
 • Begeleiding/voeren van onderhandelingen bij contractvorming in bouw- en ontwikkelopgaven
 • Penvoering bij het opstellen van intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en realisatieovereenkomsten
 • Professionalisering van de inkoop van vastgoedgerelateerde werken en diensten
 • Advisering staatsteun en aanbesteding en begeleiding (innovatieve) aanbestedingsprocedures

Als vastgoed(ontwikkeling) niet uw kernactiviteit is

Iedere organisatie krijgt te maken met vastgoed. Met name organisaties waarvoor vastgoed(ontwikkeling) geen kernactiviteit is, moet vastgoed en de (her)ontwikkeling ervan vaak binnen de reguliere organisatie en kernactiviteiten worden ingepast. Met de realisatie van vastgoed zijn in de regel echter veel middelen gemoeid. Alleen al daarom is het belangrijk om de organisatie van het eigen vastgoed professioneel vorm te geven.

Voorbeelden van onze rol en betrokkenheid bij afgeronde projecten:

 • Advies over een effectief control framework voor een organisatievreemd project
 • Opstellen van business cases voor organisatievreemde projecten
 • Opzetten en implementeren van een effectieve rapportages structuur
 • Begeleiding aankoop- en verkooptrajecten van onroerend goed
 • Het begeleiden van onderhandelingen van vastgoedtransacties en de penvoering over de contracten
 • Professionalisering van de inkoop van vastgoedgerelateerde werken en diensten
 • Huisvestingsvraagstukken en strategisch vastgoedbeleid
 • Het definiëren van sturingsinformatie en het inrichten van een effectieve projectorganisatie
 • Advisering over ontwikkelstrategieën