De Praktijk Consulting
De Praktijk Consulting

Ons team

De kracht van De Praktijk zit hem in de onafhankelijke, deskundige en resultaatgerichte adviseurs met sterke complementaire kennis op het vlak van vastgoed vanuit strategisch, financieel, organisatorisch, procesmatig en juridisch perspectief. Adviseurs die niet alleen een theoretisch advies geven maar in staat zijn om de koppeling met de praktijk te maken.

De kern van ons team wordt gevormd door Geoffry Kneppers en Martijn Nab. Martijn en Geoffry zijn ervaren management consultants en hebben samen ruim 25 jaar ervaring in de advisering van publieke en private partijen over vastgoedvraagstukken en vraagstukken op het vlak van locatie- en gebiedsontwikkeling. Samen hebben wij bij meer dan 100 verschillende opdrachtgevers adviesopdrachten uitgevoerd.

Martijn en Geoffry dekken samen een groot deel van de expertise benodigd in vastgoedprojecten af. Wij zijn daardoor in staat om opdrachtgevers op (kosten)efficiënte wijze bij te staan en te adviseren. Kwaliteit staat daarbij voorop. In sommige projecten is behoefte aan aanvullende kennis. Op projectbasis wordt daarom samengewerkt met andere ervaren adviseurs uit het netwerk van de Praktijk Consulting waar eerder succesvol mee is samengewerkt. Te denken valt aan adviseurs die een technisch of functioneel programma van eisen kunnen opstellen of kostendeskundigen.